• Home

Inleiding hoofdlijnen

Programmabegroting 2017

Inleiding

Met deze begroting voor 2017 geven we invulling aan onze ambities voor de tweede helft van deze bestuursperiode. Voor een groot deel betekent dit afmaken waar we twee jaar geleden voortvarend mee begonnen zijn. Op onderdelen intensiveren we het ingezette beleid. Het gaat daarbij onder andere om het versterken van onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid, het verbeteren van het economisch klimaat en de transformatie in het sociaal domein. Dat doen we in nauwe samenspraak met inwoners en maatschappelijke partners. Als gemeente willen we namelijk zo goed mogelijk aansluiten bij de initiatieven uit de samenleving. We slagen er steeds beter in dit onderdeel te laten zijn van de werkwijze van onze organisatie. De aantrekkende economie biedt de stad nieuwe mogelijkheden. Die groei vertaalt zich echter nog niet in meer financiële ruimte voor onze begroting. Wel zien we dat door de bezuinigingen en financiële spelregels er sprake is van een gezonde financiële huishouding.

Verder lezen >>